Laddstationer/Laddstolpar för parkering

I takt med att antalet elbilar ökar blir det alltmer angeläget att erbjuda laddning för elbilar och plug-in-hybrider på parkeringar.  En laddstation som passar för parkering är svenskutvecklade Chargestorm Connected. Denna moderna och användarvänliga enhet kan enkelt kompletteras med system för:

Betalningslösningar
Övervakning
Lastbalansering.

Det ger en säker, smidig och kostnadseffektiv hantering.

Laddstationer anpassade för offentlig miljö

Chargestorm Connected laddstationer är anpassade för att klara alla väderförhållanden och placeringar i utsatta offentliga miljöer som parkeringsplatser och parkeringshus.

Det unika systemet för lastbalansering skyddar elnätet från överbelastning, och prioriterar viktig elektrisk utrustning som belysning och hissar.

Installera laddbox för ditt hem, BRF, företag eller parkeringsbolag

Uppkopplat system underlättar för parkeringsbolaget

Tack vare det uppkopplade systemet kan mjukvaran fjärruppgraderas. Parkeringsbolaget kan dessutom enkelt övervaka enheternas användning och status.

Kontakta oss för mer information och prisindikation.

Investeringsstöd kan halvera kostnaden

Genom miljösatsningen Klimatklivet är det är möjligt att söka ekonomiskt stöd för halva investeringskostnaden vid installation av publika laddstationer. På Naturvårdsverkets webbplats finner du information om hur du går tillväga för att ansöka om stöd till publika laddningsstationer.

Frågor angående laddstolpar för Parkering?

Vi har skrivit en Guide som innehåller mycket användbar information. Du kan självklart även fråga oss direkt så hjälper vi dig!

Teknisk rådgivning

I samråd med vår utbildade personal tar vi tillsammans fram rätt lösning för dig.

Försäljning

Samtliga säljare inom e-mobility har genomgått en teknisk säljutbildning och är med under hela projektet.

Design

Vi tar fram rätt lösning till er och designar en lösning efter möjligheter samt behov.

Installation

Vi tillhandahåller komplett installation som utförs av våra certifierade elektriker.

Support/Service

Med hjälp av smarta verktyg notifierar vi er om fel uppstår, oftast innan ni märker det. Vårt kundcenter finns tillgängligt via telefon och mail.